Den unikke elasticitet

Gummi består af enkelte, molekylære led kaldet monomerer. Disse monomerer danner lange kæder, de såkaldte polymerer. De lange polymerer ligger ustruktureret mellem hinanden.

I denne tilstand er gummiet ikke elastisk, som vi kender det. Det kan formes (er plastisk), hvilket skyldes at polymererne kan glide mellem hinanden. Elasticiteten bliver skabt ved hjælp af vulkanisering. Under vulkaniseringen dannes broer af blandt andet svovl eller peroxid mellem polymererne, hvorved de efterfølgende hænger sammen.

Efter vulkaniseringen er polymererne "låst fast” og kan ikke længere glide uhindret mellem hinanden. Kun i en vis udstrækning tillades polymer-kæderne at glide mellem hinanden – indtil broerne låser dem fast og trækker dem tilbage til den oprindelige position. Denne karakteristiske elastikeffekt er helt unik for gummi.

             Del denne side med andre: