Codan Tech (1908-2015)

Codan Techs historie og erfaring i gummiproduktion går så langt tilbage som 1908, og virksomheden har oplevet flere perioder med organisk vækst, fusioner og reorganisering for at tilpasse sig ændringer i markedsøkonomi og -strukturer. 
 

En vanskelig begyndelse ...

I begyndelsen af sidste århundrede, i 1903, stiftes Dansk Afvulkaniserings Aktieselskab af en ung mand ved navn Albert Theilgaard. Under sin studietid fandt han en måde, hvorpå man kunne genbruge gummi. Dette er grundlaget for den oprindelige virksomhed, men på grund af gentagne konflikter med fabrikkens medarbejdere går firmaet konkurs i 1907.

1908-1923: Med fodtøj tager det for alvor fart ...

Albert Theilgaard starter herefter aktieselskabet Dansk Afvulkaniseringsfabrik i Køge i 1908. Fabrikken vokser stille
og roligt gennem årene frem til starten af 20'erne, hvor man påbegynder produktion af gummistøvler, galocher, tennissko og lignende fodtøj. På dette tidspunkt beskæftiger fabrikken ca. 400 medarbejdere.

1924-1963: En stor og alsidig virksom er skabt

I 1924 må Dansk Afvulkaniseringsfabrik erklæres konkurs, men produktionen af galocher og sko fortsættes under hans søn, Gustav Theilgaards ledelse. Han bliver således direktør for Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S (DGG), som stiftes i 1925.

Bortset fra en kæmpebrand i 1935, hvor hele galoche-afdelingen nedbrænder totalt, går det fremad for Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S. Op gennem 30'erne udvider man produktsortimentet i flere retninger. Blandt andet begyndes produktion af driv- og kileremme, luftmadrasser samt latex produkter som badehætter og handsker.

I 1935 beskæftiger DGG ca. 1200 medarbejdere, og i slutningen af 30'erne udbygger man fabrikkens regenerat-afdeling. Netop dette tiltag kommer efterfølgende virksomheden til gode under krigen.

Op gennem 50'erne er DGG den absolut største arbejdsplads i Køge − i perioder helt op til 1800 ansatte. Især kvinder arbejder her indtil de bliver gift og får børn.

 

I begyndelsen af 1920’erne udvides
produktionen til også at omfatte
gummistøvler, galocher, gummisko
og andet fodtøj.

 


1964-2004: Der fokuseres på industriprodukter

I 1964 ændres navnet til Codan Gummi A/S.

I slutningen af 60'erne og starten af 70'erne beslutter Codan Gummi at afvikle flere produktioner, bl.a. fodtøj, cykeldæk/slanger og gummimåtter. I stedet udvides der nu kraftigt på områder som armerede slanger og industrigummi − områder der tidligere har været sekundære produktioner.

En af Codan Gummis hidtidige små aktionærer, Monberg og Thorsen A/S, bliver i 1975 hovedaktionærer og dermed delejer af Codan Gummi A/S.

Op gennem 80'erne opkøber Codan Gummi adskillige virksomheder: I 1983 og 1984 opkøbes Schiønning & Arvé henholdsvis Paxall, Schubert & Co. De to virksomheder sammenlægges i 1987 under navnet Schubert Seals A/S.
I 1985 opkøbes J.M. Birking & Co Gummivarefabrik A/S.

I midten 90'erne foretages en omstrukturering i Codan Gummi. Dette bevirker bl.a., at arbejdskraften i J.M. Birking flyttes og integreres i Kompressionsafdelingen i Køge.

Codan Gummi overtager i 1998 Viby Gummifabrik A/S, der også flyttes
og integreres i Codan Køge, og samme år bliver Codan Gummi A/S overtaget af Roulunds fabrikker A/S.

I 2003 vælger man af strategiske årsager at overflytte Codan Gummis produktion i Wales til produktionsfaciliteterne i Køge. På samme tidspunkt overtager Codan Gummi store dele af Nordisk Gummi & Guttapercha A/S, en gummifabrik beliggende på Amager. Al produktion stoppes og overflyttes til Codan Gummi A/S.

 

Frem til starten af 1970'erne bliver der
også produceret cykelslanger i stor stil.
Siden indstilles denne type produktion
og virksomheden fokuserer på bl.a.
armerede slanger og industrigummi.

 


2005-2012: Codan Tech A/S stiftes og bliver et Addtech selskab

Pr. 1. januar 2005 stiftes et nyt selskab, Codan Tech A/S. Al produktion vedr. formstøbning og ekstrudering, primært til industrien, udskilles i dette selskab, som i 2008 købes af Betech Seals A/S (Addtech AB).

Med denne overtagelse er grundlaget for Polymeric Solutions gruppen grundlagt. Codan Techs størrelse, produktspeciale og internationale kundeportefølje er et oplagt supplement til Betech Seals' anerkendte position indenfor pakninger, profiler og gummiformdele, i særdeleshed på det danske marked.

Kort forinden (i februar 2007) etablerer Codan Tech en fabrik og salgsafdeling i Kina − Codan Tech Qingdao i Shandong provinsen. Dette sker for at udnytte mulighederne i det hastigt voksende kinesiske marked og som en support til virksomhedens mange internationale kunder, der i stadigt større omfang etablerer sig og udvider aktiviteterne i Asien.

1. januar 2012 åbner Polymeric Solutions en salgsafdeling i Sola ved Stavanger. Lokalt salgspersonale repræsenter både Codan Tech A/S og Betech Seals A/S og tilbyder således et yderst bredt produktsortiment og en unik kompetence indenfor produktløsninger i polymere materialer.

 

Eksempler på ekstruderede profiler
og tætningslister (tværsnit).

             Del denne side med andre: