Multifleksibel produktion og LEAN metodik

Det tredje kompetenceområde i Betech handler om at være en excellent producent og totalleverandør.

Det produktionstekniske grundlag udgøres af vores maskinpark, LEAN metoder, et innovativt mind-set i eget produktionsmiljø samt adgangen til kapacitet og specialer hos globale partnere.


Fleksibel og kvalitetsorienteret egenproduktion

Set fra et produktionsmæssigt synspunkt, så handler vores mission - Improving your products - om at levere den rette produktkvalitet til den aftalte leveringstid ... hver gang!

Det gør vi fra vores fabrik i Bramming ved at opretholde og udbygge en god maskinpark, oplære medarbejderne til at mestre flere funktioner - vi kalder det multifleksibel produktion - og tilrettelægge ordreproduktionen i et effektivt planlægningssystem.

I dag kan vi tilbyde "customized gaskets on demand" i små serier. Det gør en stor forskel til konventionel serieproduktion.

Kvalitetssikring "fra tegning til produktion" sker blandt andet gennem en indledende kapabilitetskontrol, hvor vi omhyggeligt kontrollerer, at vi overhovedet er i stand til at producere korrekt efter den foreliggende tegning og de påkrævede specifikationer.


En maskinpark med indbyggede kundefordele

Anskaffelse af nye maskiner. Ombygning af eksisterende maskiner. Procesforbedrende tiltag. Gennem løbende investeringer i maskinparken tilpasser vi kapaciteten og muliggør en bedre produktion til gavn for både kvalitet, volumen, leadtime og løsningsmuligheder til kunderne.

Kunderne har mange fordele af et multifleksibelt produktionssted.

På et af vores skæreanlæg kan vi eksempelvis hurtigt fremstille prototyper og små produktionsserier.

Og de tekniske produkttegninger konverteres direkte til maskinens skære-program, hvilket eliminerer behovet for fremstilling af stanse- eller skæreværktøj. Der spares både tid og penge.

Begge eksempler er særdeles fordelagtigt for kunderne i forbindelse med konstruktion og test af nye produkter. Eller når en maskinbygger behøver reservedele til renovering af en ældre motor eller maskine.


ISO-standarder og certificering

Kvalitetssikring efter ISO-standarder og myndighedsgodkendelser er også en naturlig del af vores produktionskompetence. Se nærmere herom i afsnittet "Kvalitet og certificering".


Forbedringshjulet drejer med LEAN

På fabrikken i Bramming har vi gennem flere år udbredt anvendelsen af LEAN principper i produktionen. Resultaterne har været succesfulde forandringer med produktivitetsforbedring, højere kvalitet, større trivsel samt et mærkbart renere og mere ordentligt arbejdsmiljø som udbytte.

Meget er opnået med grundlæggende LEAN principper som De Fem S'er, Standardiserede rutiner, Synlig ledelse og Total Productive Maintenance.

Der er opnået så meget større fleksibilitet og forenkling, at vi i visse tilfælde kan tilbyde "customized gaskets on demand" i små serier. Det gør en enorm forskel til konventionel serieproduktion.

Vi er nået så vidt, at medarbejdere fra én afdeling auditerer og vejleder kolleger i andre afdelinger.

Fra de mere udviklende LEAN principper - JIDOKA (Build in Quality) - tilstræber vi blandt andet at producere god kvalitet på alle emner; vi undgår så vidt muligt at skulle sortere færdigemner for at opnå den ønskede produktkvalitet.

Endelig arbejder vi med fokus på løbende forbedringer - CONTINOUSLY IMPPROVEMENTS.

Medarbejderdrevne forbedringer skaber trivsel, engagement og effektivitet - og afdækker til stadighed nye forbedringsmuligheder. 

Det sker via måltavler i hver produktionsafdeling med opfølgning på nøgletal og performance mål (KPI). Og via ledelsens opmuntring til forbedringsevents - kaizen - der bringer en afdeling eller et produktionsområde videre ad forenklingens og produktivitetens vej.

Medarbejderne kontrollerer selv, om de aftalte metoder og principper efterleves. Man konstaterer selv eventuelle afvigelser - og anviser selv løsningerne.  

Forbedringshjulet drejer, og det virker positivt og fremmende for både præstation og produktkvalitet.


             Del denne side med andre: