Fakta: Dungs case

Branche / Industri

  Olie/Gas - Raffinaderi - Pumpe/Ventil
     

Virksomhed

Dungs Combusion Controls

Produkt / Anlægstype

Gasregulator til varme- og procesanlæg.

Applikation

Flangepakning mellem støbt gashus og dæksel.

Problem & udfordring

Ved overgang til automatmontage opstod utætheder i gasregulatoren, som ikke kendtes fra den manuelle montering.

Mistanken rettedes mod pakningen, men da der ikke tidligere var konstateret utætheder, kunne pakningen kun være symptom - ikke det egentlige problem.

Produkt & løsning

Ved hjælp af en trykfølsom film afsløredes den reelle årsag til utæthederne og der kunne sættes ind på de rigtige områder.

Kunden så utætheden på film

Hvordan finder man en utæthed, når der er 33 forskellige kombinationsmuligheder, som kan være afgørende? Udelukkelsesmetoden var udelukket – vi ville aldrig blive færdige!


Fra manuel til automatmontage

Karl Dungs – som laver gasregulatorer – ville optimere sin produktion ved at gå fra manuel til automatmontage. Ikke uventet opstod der i indkøringsfasen nogle produktionstekniske problemer, som var svære at lokalisere.

Da man kørte produkterne fra den nye produktionslinie, igennem den obligatoriske 100% emnetest, fandt man utætheder i for mange af gasregulatorerne. Kassationsprocenten var for høj.


Find problemet – og løs det!

Problemstillingen var kompleks, og en sammenhæng mellem forskellige faktorer kunne ikke udelukkes. Dungs besluttede derfor at inddrage diverse underleverandører i løsningen af problemet.

Når man identificerer en utæthed, antager man typisk, at det er pakningen, som er skyld i utætheden. Det er da også nærliggende at antage … men virkeligheden forholder sig ofte anderledes

Vi blev indkaldt til et møde, hvor alle involverede leverandører var tilstede sammen med Dungs´ folk fra udviklings-, produktions- og indkøbsafdelingen. Opgaven var meget enkelt formuleret: Find problemet og løs det! Løsningen var knap så enkel.


Det må være en utæt pakning!

Når man identificerer en utæthed, antager man typisk, at det er pakningen, som er skyld i utætheden. Det er da også nærliggende at antage … men virkeligheden forholder sig ofte anderledes. Man bør anskue problemstillingen som en helhed – mere som et pakningssystem.

Tæthedsgraden afhænger nemlig også af en lang række andre faktorer, såsom flangernes kvalitet og overfladeruhed. Boltenes kvalitet, antal og placering øver også indflydelse, ligesom tryk- temperatur- og medieforhold spiller en afgørende rolle.

For at opnå et optimalt resultat skal alle de anvendte komponenter designes til at understøtte hinanden for at få et tæt pakningssystem. Hvis dette ikke er tilfældet, kan selv den bedste pakning ikke kompensere for helhedens mangler. Det var dette forhold, vi mente, der gjorde sig gældende ved mødet hos Dungs, hvor alles øjne var rettet mod os – pakningsleverandøren! Vi mente imidlertid, at problemet lå et helt andet sted.


På jagt efter utætheder

Efter at have analyseret de forskellige komponenter, som indgik i produktionen, konstaterede vi, at låget til gashuset ikke var optimalt. Det medførte en for stor udbøjning af låget ved montagen, og dermed en årsag til utæthed.

Selvom der ikke var noget galt med selve pakningen, bidrog vi med vores viden for at gøre produktet bedre. Og det lykkedes ... Dungs har fået løst et teknisk problem på en økonomisk fornuftig måde

Dernæst fokuserede vi på selve produktionslinien. Ved monteringen af låget viste det sig, at man – ved nogle af skruerne – brugte en for stor del af momentet til at få de selvskærende skruer til at skære gevindet. Det medførte, at der ikke var tilstrækkelig kraft til at lægge et ordentligt fladetryk på pakningen. Det var den anden årsag til utæthed.


En afslørende film

Vi påviste vores teorier ved at benytte en såkaldt fuji film. Det er en trykfølsom film, som kan indsættes på det sted, hvor pakningen sidder. Afhængig af det fladetryk der ligger på filmen, ændrer filmen farve.

Filmen afslørede, at der faktisk kun var et fladetryk rundt om bolthullerne. Jo større afstand til boltene jo større var utætheden. Da argumentationen var logisk og beviserne tydelige, blev de forhold, vi mente, der var årsagen til utætheden ændret. Det viste sig da også, at kassationsprocenten faldt drastisk. Dungs´ målsætning var nået!


Udbytte og fælles interesser

Selvom der ikke var noget galt med selve pakningen, bidrog vi med vores viden for at gøre produktet bedre. Og det lykkedes. For det er vores viden i kombination med et omfattende produktprogram, der gør os til en stærk samarbejdspartner.

Dungs har fået løst et teknisk problem på en økonomisk fornuftig måde. Belønningen er da heller ikke udeblevet. En udvidet samhandel med firmaet og vores første prøveordre fra moderselskabet i Tyskland.

             Del denne side med andre: