Support & rådgivning

Teknisk viden og solid rådgivning

Solid viden om materialer og produktion, forståelse af applikationer og anvendelsessituationer samt engagement og vilje til at yde en kvalificeret rådgivning: Det er bare ét af tre kompetenceområder, der kendetegner Betech.


Vores produktspecialister (Product Managers) og kundeansvarlige konsulenter (Account Managers) er det team af knowhow medarbejdere, som vi stiller til rådighed for din virksomhed.


Kvalificeret sparring om helhedsløsninger

Vi prioriterer højt at have en kvalificeret dialog med udviklingsafdelinger, teknisk personale og indkøbere hos vores kunder. Fordi vores mission - Improving your products - bedst lykkes, når vi sammen forholder os både til de funktionelle og de produktions- eller driftsøkonomiske aspekter ved applikationen eller anlægget.

Med en bred brancheerfaring og dyb produktteknisk indsigt kan vi yde den support og rådgivning, der bringer dig videre i en konkret udfordring - uanset det drejer sig om bedre drift og vedligehold, optimering af eksisterende applikationer eller udvikling af helt nye produkter.

Vi tager altid et tæt samarbejde alvorligt; vi tror på langsigtet vækst og partnerskab med vores kunder.

Rådgivningen drejer sig typisk om komplekse forhold mellem materialeegenskaber, dimensionering og produktions- eller monteringsmetoder.

En væsentlig del af en god support er den tekniske dokumentation. Foruden at stille produktkataloger og tekniske datablade frit til rådighed sikrer vi også, at der foreligger produktcertifikater og myndighedsgodkendelser, hvor det er nødvendigt for din kvalitetssikring.


Standardvare eller specialudvikling — det er altid en tillidssag

Vores produktudbud er stort, og Betech tilbyder både produkter i standardkvaliteter og unikke, kundespecifikke løsninger.

Kundens overordnede produktdesign bestemmer i vid udstrækning formgivningen af delkomponenterne, men overflader, temperaturer, medier m.m. stiller ofte særlige krav til samspil og materialeegenskaber. Det kan være vanskeligt at overskue alle sammenhænge, men når vi inddrages relativt tidligt i forløbet, kan vi bidrage til optimale valg, dimensioneringer etc.

Med kerneværdier som kundefokus, ansvarlighed og langsigtet vækst værdsætter vi den tillid, kunden udviser ved at inddrage os i udviklingsopgaver. Og vi forstår vigtigheden af at beskytte kundens forretning. Vi tager altid et tæt samarbejde alvorligt og tror på langsigtet vækst og partnerskab med vores kunder.

             Del denne side med andre: