Mobile Logo

Arkitekten bag det moderne Betech

indførte en ny kultur, nye værdier og tog kampen i Køge

1994 - 2014

Siden 1990’erne har Claus Nielsen haft en vigtig rolle i transformationen af Betech Seals og Codan Tech fra traditionelle virksomheder til et nyt mere kundevendt ståsted. Nu indgår han i Addtechs ledelse.


Claus Nielsen bevægede sig ind i en anden verden, da han i 1994 blev ansat i Ferd. Johansen A/S. Det gamle handelsfirma med salg af pakninger og tætninger var tre år forinden blevet opkøbt af svenske Bergman & Beving og havde fået egen produktion i Bramming i Sydvestjylland.

I sine to års praktik i uddannelsen til eksporttekniker var han først i et selskab ejet af Rockwool og dernæst hos kraftværksleverandøren Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S i Lillerød. Hos Ferd. Johansen kom han under vingerne af den initiativrige og ekspansive direktør, Svend Gade, og fik til opgave at opbygge eksport til det svenske marked. Det var sin sag for en 25-årig, der måtte kæmpe med en svensk devaluering og generelt snæver indtjening hinsidan.

- Så prøver vi Norge, lød det fra Svend Gade, og det fremstød gik langt bedre.

Tre år senere blev Claus Nielsen salgschef i handelsafdelingen i Herlev og kom endnu tættere på en organisation, der skulle finde sine ben i et nyt ejerskab og med en fabrik i Bramming, som ud over at producere kerneproduktet også kunne være underleverandør inden for metal og gummi. 1997 var samtidig året, da virksomheden 75 år efter stiftelsen skiftede navn til Betech Seals.

Bergman & Bevings vigtige aftryk på datterselskabet i Danmark var at indføre en lønsomhedstankegang og opdele det i profitcentre efter produkter, en afdeling for pakninger, en metalafdeling, en afdeling for bælge og vibrationsdæmpere (blandt andre til Vestas), en handelsafdeling og en nøglekunde-afdeling (MAN og FLSmidth). For hver afdeling var der en salgschef.

 

De nye værdier

Da Claus Nielsen i 2000 afløste Svend Gade som administrerende direktør, overtog han ansvaret for at professionalisere den oprindeligt familieejede virksomhed. Den nye opdeling i profitcentre efter svensk forbillede fungerede ikke fuldt ud efter hensigten, og ledelsen reagerede ved at indføre en funktionsinddelt organisation med produktansvarlige, salgschefer og sælgere med kundeansvar.

- Det har været en ledelsesmæssig rejse for mig. Hvordan fungerer mennesker, og hvad motiverer dem? Organisationen var god til at fastholde kunder, men ikke til at skabe ny forretning. Der var en stærk kultur, men den måtte ruskes op på en positiv måde. Den viste sig at være lidt for sat, husker Claus Nielsen om sin første tid i spidsen for Betech Seals.

En af hans første handlinger var at arrangere et fælles lederkursus med den eksterne konsulent, Cultivator. Slutmålet var at indføre værdibaseret ledelse, som ledergruppen i fællesskab skulle udvikle, og kerneværdier skulle bundfældes i hele organisationen. Det kom siden til at få sin virkning på mange måder.

 

Også brandet blev styrket. I samarbejde med et lille reklamebureau blev sloganet ”Improving your products” og et nyt logo lanceret. Det kom til at fungere stærkt som en ledetråd for medarbejderne.

- Man taler meget om en vision, at man skal være ledende, men denne mission var en langt større drivkraft. Det er derfor, vi er her: Vi forbedrer kundens produkter. Det var slagkraftigt, og det holder fortsat, siger Claus Nielsen.

Købet af Codan Tech

I sine første år i Betech Seals havde Claus Nielsen været med til at integrere et opkøbt svensk firma, Emilco, og i 00’erne fulgte flere opkøb. Først overtog virksomheden DPI i Vordingborg, der var et aktivitetskøb af maskiner og adgang til en kundekreds, og i 2008 fulgte det langt større køb af Codan Tech A/S i Køge, som A.P. Møller - Mærsk havde forsøgt at gøre til en fornuftig forretning.    

- Købet af Codan Tech var et led i en ekspansion, og i modsætning til DPI skulle Codan Tech fortsætte under sit eget gode navn. Tanken var, at de i Køge skulle udnytte, at de var tilpas dygtige inden for at udvikle og producere støbte gummidele, og at de skulle dække bredt. Betech Seals havde stor respekt for Codans internationale navn, siger Claus Nielsen.

Hovedproduktet var formdele i gummi til blandt andre høreapparatproducenten Oticon samt de to producenter af malkningssystemer, svenske DeLaval, der var klart størst, og SAC i Kolding.


Det har været en ledelsesmæssig rejse for mig. Hvordan fungerer mennesker, og hvad motiverer dem?

Organisationen var god til at fastholde kunder, men ikke til at skabe ny forretning. Der var en stærk kultur, men den måtte ruskes op på en positiv måde. Den viste sig at være lidt for sat.

- Claus Nielsen, CEO for Betech Seals og Codan Tech 2000-2013


Derudover foregik ekstrudering af profiler til Mærsk Container Industri i Sønderjylland. Medarbejderstaben i ”Den hvide by” i Køge var skrumpet ind til en brøkdel i forhold til storhedstiden, og Codan Tech havde indledt at flytte produktion og maskiner til Qingdao i Kina. 

- Addtech købte normalt sunde, veldrevne handelsvirksomheder. Codan Tech havde derimod en kæmpeproduktion og en noget lavere overskudsgrad end ved normale opkøb, og oven i kom finanskrisen i opkøbsåret. Den store omstillingsproces var en ulige kamp om at tilpasse omkostninger til den gradvist faldende omsætning. Tempoet i outsourcingen til Kina måtte øges, siger Claus Nielsen.

Genopretningen i Køge

Han overtog sideløbende med chefstillingen hos Betech Seals i Herlev posten som administrerende direktør i Codan Tech i Køge og samlede gode kræfter omkring sig til at fremtidssikre virksomheden. Henrik Platz blev projektleder i Kina, og fabrikschefen siden 2006 i Bramming, Ole Bang, fik i 2009 udvidet sit virkeområde til også at omfatte fabrikken i Køge. Karina Frederiksen arbejdede på at implementere det fælles ERP-system i også Codan Tech for at samordne IT-platformen.

Alt blev vendt, og Codan Tech tog i de år meget fokus fra andre ledelsesopgaver i Betech Seals – også for meget.

Betech Seals’ salgsafdeling arbejdede i de følgende år intenst på at udbedre skaderne fra finanskrisen og genvinde positionen over for storkunderne Vestas, MAN og FLSmidth samt at erobre nye kunder. Den nye, offensive strategi lykkedes, og selv om finanskrisen fortsat trak spor, kunne Claus Nielsen lige efter nytår 2013 aflevere en virksomhed i god gænge til sin efterfølger, Michael Sjolte.

 

Han tiltrådte i stedet som bestyrelsesformand og varetog sideløbende chefposten i Codan Tech frem til august 2014, da Thomas Bassøe tog over, og Claus Nielsen også her overtog formandshvervet. I 2015 blev Codan Tech i Køge opløst, og det nye, fælles navn, Betech A/S, blev indført.

- Min opgave i Betech har gennem årene været at professionalisere en entreprenørvirksomhed. Svend Gade så muligheder i alt, nye agenturer, nye produkter, større portefølje og øget satsning på salg. Mit perspektiv blev at få det hele til at fungere internt, udvikle kultur, forretningsgange og markedsføring. Alt hvad der supporterer, at kunderne får en bedre oplevelse, siger Claus Nielsen.

Den videre vej i Addtech

Claus Nielsen kom bistået af andre nøglepersoner til at forme fremtidens Betech-koncern og en stærk kultur ud mod kunderne. Arbejdet blev videreført af administrerende direktør fra 2017, John Åge Lazar, der i september 2021 afløste ham som bestyrelsesformand i Betech.

Fra Claus Nielsen forlod direktørposten i Betech Seals i januar 2013, har han gjort karriere i Addtech-koncernen. Han blev først udnævnt til Business Unit Manager for forretningsenheden Polymeric Solutions, der omfattede Betech Seals, Codan Tech og Codan Tech Qingdao med en samlet omsætning i størrelsesorden 250 millioner svenske kroner.

I 2015 fik han også ansvaret for Process Technology, en noget større forretningsenhed med en omsætning på 500 millioner svenske kroner. I 2019 blev han Business Area Manager for et selvstændigt forretningsområde, Industrial Process, og fik sæde i Addtechs koncernledelse. Ledelsesansvaret omfattede cirka 30 virksomheder i flere lande, mest Norden, Asien og Centraleuropa, og en omsætning 2,3 milliarder svenske kroner.

Industrial Process er siden vokset til en omsætning på 3,2 milliarder svenske kroner og blev i oktober 2021 opdelt i to områder med Claus Nielsen som chef for det ene, Process Technology.


 

Om Claus Nielsen

Claus Bernhard Nielsen (født 1969) kom som nyuddannet eksporttekniker til Ferd. Johansen A/S i 1994 og fik til opgave at opbygge eksport til det svenske og senere det norske marked. Han avancerede hurtigt og blev salgschef for handelsafdelingen i Herlev i 1997. I 2000 afløste han Svend Gade som administrerende direktør og varetog posten frem til januar 2013, da han indtrådte som bestyrelsesformand. Samme skifte gentog sig i Codan Tech i august 2014. Claus Nielsen indgår nu i koncernledelsen i Addtech.

Privat er Claus gift med litauiske Daiva, parret har to voksne døtre og bor i Birkerød. Familien fylder meget i fritiden, og så følger han formel 1-sporten tæt, dog mest på afstand.

Alle jubilæumsartikler

Benyt pilene < og > for at se flere – Klik på billedet for at læse publicerede artikler.

 • Selskabernes viden og agile kultur kombineres med koncernens styrke

  Selskabernes viden og agile kultur kombineres med koncernens styrke

  I slutningen af 1800-tallet mødtes to ingeniørstuderende, og sammen stiftede de i 1906 Bergman & Beving. 95 år senere blev Addtech udskilt i et selvstændigt selskab, der i dag består af 140 teknikselskaber. Læs historien om Betechs svenske ejer.
  1906 / 1991 / 2001 -

 • Arkitekten bag det moderne Betech ændrede grundsynet

  Arkitekten bag det moderne Betech ændrede grundsynet

  Han indførte kerneværdier, en ny kultur og tog kampen i Køge. Claus Nielsen haft en vigtig rolle i transformationen af Betech Seals og Codan Tech fra traditionelle firmaer til et nyt, mere kundevendt ståsted. Nu indgår han i Addtechs ledelse. 1994 - 2014

 • Helene lukkede og slukkede i Køge - og fik ny, vigtig rolle i Betech

  Helene lukkede og slukkede i Køge - og fik ny, vigtig rolle i Betech

  Da hun begyndte som ung eksportteknikerelev, var der mere end 600 medarbejdere i Codan Gummi. I 2015 var Helene Kjep med til at afslutte en æra i Køges industrihistorie. Og så begyndte hun på en frisk i Herlev.
  1992 -

 • Første kvindelige topchef - Karina er både til tal og teknik

  Første kvindelige topchef - Karina er både til tal og teknik

  Som tidligere kaproer kender Karina Frederiksen til det seje træk - og hun er klar til sammen med sit team at udvikle Betech yderligere og følge kunderne, hvor de end befinder sig.


  1999 -

 • Tom favner hele Betech-sjælen - og det er ikke kun teknik

  Tom favner hele Betech-sjælen - og det er ikke kun teknik

  Betech er ved at være i mål med at kunne tilbyde kunderne et komplet produktprogram, vurderer teknisk chef, Tom Philipsen. Om nogen bør han vide det. Læs hans historie.


  2003 -

 • Alt i pakninger og alt for kunderne - fra vacciner til vindmøller

  Alt i pakninger og alt for kunderne - fra vacciner til vindmøller

  Maskinerne er veltjente, men kulturen og viljen til at løse kundernes opgaver er ukuelig. Fabrikschefen fortæller om nicheproduktion og rekruttering på Betechs fabrik i Sydvestjylland.

  2018 -

 • Brølende 00’ere: Mærsk solgte ud og Addtech blev gummiproducent

  Brølende 00’ere: Mærsk solgte ud og Addtech blev gummiproducent

  Det gik stærkt overalt i samfundet, men så kom finanskrisen blæsende over Atlanten, og ramte hårdt det nydannede Codan Tech. Tiden var inde til at flytte store dele af produktionen til Qingdao.

  2005 -

 • Ole Bang kom, så og ryddede op - og skabte ny kultur på fabrikkerne

  Ole Bang kom, så og ryddede op - og skabte ny kultur på fabrikkerne

  En rejsende i Lean kom forbi fabrikken i Bramming og siden også Codan Tech i Køge. Opgaverne var forskellige, men begge steder ændrede medarbejderne deres holdning til forandringer.

  2006 - 2012

 • Henning med de danske aner er Betechs forpost i Norge

  Henning med de danske aner er Betechs forpost i Norge

  Hovederhvervet, olie- og gasindustrien, oplever store udsving, hvorimod møbelindustrien har været en stabil aftager af Betechs produkter. Henning Thunheim har været med i alle 10 år i Norge.

  2012 -

 • Bent blev forbløffet -<br>I har jo nærmest alle kunderne i forvejen

  Bent blev forbløffet -
  I har jo nærmest alle kunderne i forvejen

  Med 1.500 aktive kunder har Betech en guldrandet referenceliste, der konstant skal vedligeholdes og plejes, men Key Account Manager Bent Steensen ser også nye muligheder i horisonten.

  2018 -

 • Som fattig smed begyndte Ferdinand i 1922 at sælge værktøj

  Som fattig smed begyndte Ferdinand i 1922 at sælge værktøj

  Med tiden blev firmaet førende i tekniske produkter og materialer - og i næsten 70 år prægede tre generationer af Ferdinand Johansen-familien den virksomhed, der i vore dage er kendt som Betech.

  1922 - 1991

 • Køges industriklenodie: Pionerånd, storhedstid og global omstilling

  Køges industriklenodie: Pionerånd, storhedstid og global omstilling

  Afvulkaniseringsfabrikken fra 1908 bærer på en rig og dramatisk historie, inden den i 1964 blev til Codan Gummi, og Theilgaard-familien måtte ruste sig til øget konkurrence fra udlandet.

  1908 - 2008

 • Ægteparret Elin og John Feldt er Betechs jyske rødder

  Ægteparret Elin og John Feldt er Betechs jyske rødder

  En ung ingeniør og hans hustru vendte i 1967 tilbage til Vestjylland og grundlagde den fabrik, som i 1989 vakte Bergman & Bevings interesse og siden blev til Betech. Læs første del af Scanlex-historien.

  1967 - 1972

 • Britta og Mogens skal ingen andre steder

  Britta og Mogens skal ingen andre steder


  Tilsammen har de næsten 75 års anciennitet hos Betech i Bramming. Årene har budt på så mange forandringer, at de ikke har haft lyst til at prøve noget andet i arbejdslivet.


  1982 -

 • En brand ødelagde næsten alt – men vakte en fantastisk kampånd

  En brand ødelagde næsten alt – men vakte en fantastisk kampånd

  Modgangen fra iværksætterårene var ikke slut for parret bag Scanlex i Bramming. Efter en brand i 1983 måtte Elin og John nærmest begynde forfra – men havde en stærk kundebase at bygge videre på.

  1983 - 1989