Mobile Logo

Ansvarlig adfærd

CSR - politik og opfølgnende rapportering

Betech er forpligtet efter Addtech-koncernens politik for Corporate Social Responsibility og bidrager til den fælles rapportering og indsats for bæredygtighed.

CSR politik og rapportering

Vi fremskynder den cirkulære materialeanvendelse 

Som handels- og produktionsvirksomhed har Betech fokus at blive mere bæredygtige. Derfor er vi medlemmer af THE UPCYCL. Sammen med THE UPCYCL cirkulerer vi vores uudnyttede restmaterialer fra vores produktion over til andre virksomheder. Materialernes livscyklus forlænges i nye forsyningskæder til gavn for både miljø og bundlinje. Det er et vigtigt og relevant samarbejde om en ansvarlig anvendelse af materialer og for en bæredygtig udvikling i forabejdningsindustrien.

Mere om THE UPCYCL

Betech samarbejder med The Upcycl for en mere cirkulær materialeanvendelse

Adfærdskodeks for leverandører

Adfærdskodeks for leverandører

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs leverandører efter Addtech-koncernens adfærdskodeks for leverandører (Code of Conduct).

Adfærdskodeks for medarbejdere

Adfærdskodeks for medarbejdere

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs medarbejdere efter Addtech-koncernens adfærdskodeks (Code of Conduct).


Brug for mere information?


Har du fået inspiration til løsninger for din egen virksomhed? Eller søger du oplysninger, som du ikke fandt her på siden?

Ring: +45 4485 8100 – eller skriv til os via formularen her.

Kontakt salgsafdelingen

Vi vender tilbage pr. telefon eller email