Mobile Logo

Bæredygtighed og ansvarlig adfærd

Adfærdskodeks

'Code of Conduct' for leverandører

'Code of Conduct' for leverandører

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs leverandører efter Addtech-koncernens adfærdskodeks for leverandører (Code of Conduct).

'Code of Conduct' for medarbejdere

'Code of Conduct' for medarbejdere

Som led i koncernens CSR-politik forpligtes Betechs medarbejdere efter Addtech-koncernens adfærdskodeks (Code of Conduct).


CSR-politik og rapportering

Betech er forpligtet efter Addtech-koncernens politik for Corporate Social Responsibility og bidrager til den fælles rapportering og indsats for bæredygtighed.

CSR politik og rapportering


Bidrag til cirkulær materialeanvendelse

Som handels- og produktionsvirksomhed er Betech optaget af tiltag, der udvikler og bidrager til bæredygtig produktion og adfærd. Betech er medlem af THE UPCYCL. Sammen med THE UPCYCL søger vi at cirkulere uudnyttede restmaterialer fra vores produktion over til andre virksomheder. Materialernes livscyklus forlænges i nye forsyningskæder til gavn for både miljø og bundlinje.

Det er et vigtigt og relevant samarbejde om en ansvarlig anvendelse af materialer og for en bæredygtig udvikling i forabejdningsindustrien, der understøtter FN's verdensmål nr. 12 om bæredygtig forvaltning af naturressourcer og reduktion af affaldsgenereringen.

Mere om THE UPCYCL

The Upcycl logo - Et bæredygtigt initiativ til upcycling af restmaterialer fra industriel produktion

Betech understøtter FN's verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion

 


Brug for mere information?


Har du fået inspiration til løsninger for din egen virksomhed? Eller søger du oplysninger, som du ikke fandt her på siden?

Ring: +45 4485 8100 – eller skriv til os via formularen her.

Kontakt salgsafdelingen

Vi vender tilbage pr. telefon eller email