Mobile Logo

Cookies på hjemmesiden

Privatlivspolitik

1. Indledning

Vi, Betech A/S ("Selskabet"), bruger cookies på vores hjemmeside og indsamler på den måde visse personoplysninger om de personer, som benytter vores hjemmeside. I denne informationspolitik forklarer vi bl.a., hvilke cookies vi bruger, hvad de bruges til, og hvilke valgmuligheder du har med hensyn til vores cookies. Integritetspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

2. Hvem er dataansvarlig?

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om besøgende på Selskabets hjemmeside. Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger.

Betech A/S, CVR nr. DK10611342

Vesterlundvej 8, DK-2730 Herlev

Tlf. +45 44858100

Kontakt os på info@betech.dk, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger.

3. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstbaseret fil, der placeres på din computer, mobiltelefon eller lignende enhed med oplysninger om din navigering på hjemmesiden. Der findes midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies, også kaldet session cookies, gemmes i din enhed, indtil du lukker browseren. Permanente cookies har en udløbsdato, og når denne dato er passeret, slettes cookien, når du vender tilbage til den hjemmeside, der oprettede den.

Cookies kan være "førsteparts-cookies" eller "tredjeparts-cookies". Førsteparts-cookies er cookies, Selskabet har placeret på hjemmesiden. Tredjeparts-cookies er cookies, som er placeret på hjemmesiden af andre end Selskabet.

4. Hvilke specifikke cookies bruges på denne hjemmeside og med hvilket formål?

I skemaet herunder oplyses, hvilke cookies vi bruger på vores hjemmeside, sammen med oplysninger om formål, hvilke personoplysninger der indsamles, varighed, og hvem der håndterer cookien.

 

Nødvendige cookies (Funktionelle)
Cookie
Formål
Indsamles personlige data?
Varig-
hed
Udbyder / Håndtering (deling)
.AspNet. Correlation. Facebook
Anvendes til sikkert log-in på hjemmesiden med en Facebook-konto.
Nej
Session
betech.dk /
3.part
(Facebook)
ASP.NET _SessionId
Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
Nej
Session
betech.dk /
1.part
(ingen)
Dynamicweb. SessionVisitor
Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
Nej
Session
betech.dk /
1.part
(ingen)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

 

Statistik-cookies
Cookie
Formål
Indsamles personlige data?
Varig-
hed
Udbyder /
Håndtering
(deling)
_ga
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over, hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.
Nej
2 år
betech.dk /
3.part
(Google Analytics)
_gat
Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.
Nej
Session
betech.dk /
3.part
(Google Analytics)
_gid
Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.
Nej
Session
betech.dk /
3.part
(Google Analytics)

Statistik-cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

 

Marketing cookies
Cookie
Formål
Indsamles personlige data?
Varig-
hed
Udbyder /
Håndtering
(deling)
collect
Bruges til at sende data til Google Analytics om den besøgendes enhed og adfærd. Sporer den besøgende på tværs af enheder og marketingkanaler.
Ja (IP)
Session
google-analytics.com /
3.part
(Google Analytics)
Dynamicweb
Indeholder et unikt ID samt datoen for brugerens seneste besøg på hjemmesiden . Data anvendes til at genkende brugeren ved tilbagevendende besøg for at personalisere hjemmesidens indhold samt føre statistik.
Nej
1 år
betech.dk /
1.part
(ingen)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise indhold eller annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

 

Uklassificerede cookies
Cookie
Formål
Indsamles personlige data?
Varig-
hed
Udbyder /
Håndtering
(deling)
Dynamicweb. CookieOptInLevel
(Uklassificeret)
Nej
1 år
betech.dk /
1.part
(ingen)
Ecom. SelectedLangID .Frontend
(Uklassificeret)
Nej
Session
betech.dk /
1.part
(ingen)
nlpH
(Uklassificeret)
Nej
1 år
betech.dk /
1.part
(ingen)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere.

 

5. Hvilket retsgrundlag har selskabet for behandling af dine personoplysninger?

Selskabet behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor på grundlag af det samtykke, du giver, i forbindelse med at du går ind på vores hjemmeside.

6. Kan jeg sige nej til cookies?

Hvis du ikke vil tillade, at der gemmes cookies på din enhed, kan du som regel helt eller delvis blokere cookies i din browsers indstillinger. I nogle browsere kan du f.eks. vælge at blokere alle cookies, kun acceptere førsteparts-cookies eller slette cookies, når du lukker din browser. Du kan i browserens indstillinger også slette cookies, der er gemt tidligere.

Husk, at hvis du vælger at slette eller blokere cookies, kan det medføre, at du ikke kan bruge vores hjemmeside og tjenester.

7. Hvem vil vi kunne dele dine personoplysninger med?

De personoplysninger, der indsamles via tredjepartscookies, videregives også til den tredjepart, som stiller cookien til rådighed (se skemaet under punkt 4).

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til system- og serviceleverandører. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet som f.eks. at levere en bestilt vare til dig. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

8. Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS

Dine personoplysninger behandles kun inden for EU/EØS.

9. Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

a) Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

b) Ret til dataportabilitet. Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvor du er part.

c) Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

d) Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

e) Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger. Retten til at gøre indsigelse gælder bl.a., hvis behandlingen er baseret på en interesseafvejning, medmindre Selskabet kan påvise (i) vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller (ii) behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

f) Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.

g) Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

h) Klager. Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på info@betech.dk, hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

10. Ændringer i privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Ændringerne bliver adviseret her på hjemmesiden.

 
 
 
 

Privatlivspolitik: Brugere af hjemmesiden/Cookies - Betech A/S - version 1.0 opdateret 2018-05-18.

Tilbage til Privatlivspolitik