Mobile Logo

Applikationer i vindmøller

Betech har været med som underleverandør siden danske vindmølleudviklere lagde grundlaget for udbredelsen af vindenergi på verdensplan.

Sammen med dygtige ingeniører hos pionerer og førende aktører som Vestas, NEG Micon, Bonus Energy, Siemens Gamesa har Betech udviklet og leveret innovative, solide løsninger til en global industri, som Betech også fremover vil følge og vokse med.

Se eksempler på applikationer og tilhørende produkttyper her.


Rotorvinge (blade)

Fremstilling af vinger

Betech leverer specielle O-ringe til brug i støbeforme til møllevinger. O-ringene indgår i tætningsystemer, der begrænser utilsiget spild af epoxy og udledning af agressive dampe. O-ringene er derfor resistente over for disse stoffer.

Bælge fra Betech beskytter mekaniske dele på produktionsstedet under påføring af epoxy. Derved øges produktionsudstyrets levetid, og den fulde funktionalitet bevares.

Transport og montage af vinger

Også ved flytning af de nye møllevinger kan epoxy dryppe på de mekaniske fastholdelser. Bælge fra Betech gør transportopgaven nemmere, og serviceintervallet for transportvognene forlænges.

Hex Nut Holder™ benyttes i forbindelse med montage af vinger på store møller. Hex Nut Holder™ er en praktisk hjælpeartikel der på én gang gør transport, ophejsning og montage af tunge møtrikker lettere.

Med Hex Nut Holder™ opbevares det korrekte antal møtrikker under transportprocessen, når vingen hejses op, når montøren indtager sin arbejdsposition i hub'en - for til sidst at dispensere møtrikkerne efterhånden som montøren skal anvende dem.

Produkter til vinger og montage

Hjælpeartikler til montage, transport og sikring

Hex Nut Holder

Bælge og beskyttere

O-ringe af silikone

Forespørgsel eller teknisk afklaring?


Rotornav (hub)

Hydraulisk pitch system

Extend service life: Protect hydraulic systems from dust and damages.

Der er en åbenlys, økonomisk gevinst ved at beskytte hydrauliske systemer og forlænge serviceintervallerne. Alligevel står de hydrauliske systemer ofte ubeskyttede hen.

Cylinderen skal skilles ad for at montere en konventionel, lukket bekyttelsespose. Dét er både besværligt og dyrt. Forsøger du at inddække stempelstangen, når cylinderen er i drift, vil lukningen sjældent være tæt nok til at holde støv og fremmedlegemer væk fra systemet - og inddækningen vil næppe holde særlig længe før den skal udbedres.

Rod Protection cover™ er en syet bekyttelsespose, som med en praktisk og tæt lukning langs siden og effktive fastholdelser i enderne kan monteres på cylinder og stempelstang uden at skille systemet ad.


Tætning og sikring af pitch-cylinder

Betech fører komplette systemer af dynamiske tætninger til præcise kontrol og bevægelse af blade pitching.

Betech leverer gummiprodukter, der har til formål at yde beskyttelse i tilfælde af cylinder extend the stroke.


Akkumulatortank, skotgennemføring og mandehul

Betech leverer forskellige typer pakninger og tætninger, der har til formål at forhindre spredning af olie i tilfælde af lækage i hydrauliksystemerne.


Produkter til hub

Rod Protection Cover™

Dynamiske tætninger

Formdele af gummi og silikone

Tank Cover Gasket

 
 

Forespørgsel eller teknisk afklaring?


Nacelle

Hydrauliktank

Tank cover Gasket er eksempel på nytænkning af pakninger til tankdæksler, der giver produktforbedringer til hele hydrauliksystemet.


Hovedaksel og leje

Betech leverer effektive olietætningsringe til hovedakslen.

I de store hovedlejer kan konventionelle akseltætninger ikke altid modstå trykket og forhindre betragtelige lækager af lejefedt. Betech har gode erfaringer med at udvikle effektive tætninger til disse applikationer.


Krøjegear og gearsystemer

Til gearsystemer fremstilles afdækninger og unik vibrationsdæmpning, og Betech leverer materialer med høj abrationsresistens til brug for tætning mellem tårn og nacelle.


Luftudtag og vibrerende konstruktioner

Asymmetriske udsygningsbælge og kompensatorer mellem den indvendige og udvendige nacelle kan på én gang optage vibrationer og forskydninger mellem konstruktionerne og forhindre ophobning af kondensvand.


Produkter til nacelle

Tank Cover Gasket

Dynamiske tætninger

Bælgebeskyttere og kompensatorer

Urelast-dæmpere (EFFBE)

Fladpakninger

Maskinforarbejde formdele (PTFE)

Støbte formdele

 

Forespørgsel eller teknisk afklaring?


Tårn og platform

Svingningsdæmpning

Til stabilisering/dæmpning af svingninger i høje tårne har Betech medvirket i udviklingen af et system af specieldesignede oliedæmpede fendere nedhængt fra tårnets top.

Vægelementer

Vario Gap Seal™ er eksempel på en innovativ og effektiv tætning af udvendige samlinger mellem vægelementer, hvor den udvendige sprække mellem to støbejernesplader kan variere fra 3 til 12 mm - somme tider inden for blot en halv meter. Den ru og ujævne overflade forhindringer at binding og tætning med konventionelle tætningsløsninger.


Platform og pladesamling

Mellem den indvendig platform og de stålholdere, hvorpå platformen hviler, kan isættes anti-friktionsplader af PTFE (Sliding Pads®), som forhindrer slidtage og nedbrydning af stålplatformens bærende ramme.

Boltsikring i pladesammenføjninger hindrer løse skrueforbindelser, der kan være en særlig udfordring, hvor samlinger er udsat for rystelser eller forskydninger. Galvanisk korrosion medfører en ødelæggende nedbrydning af metaldele og opstår blandt andet ved sammenføjning af stål og aluminium. Duboschweitzer® boltsikring kan både forhindre løse forbindelser og tætne mod korosion. Sikringen medvirker til levetidsforlængelse af konstruktionen.


Monopæl (Transition piece)

Grout Sealing monteres imellem monopæl og transition piece for at forhindre udflydende beton under tårnmontage på havvindmøller.


Produkter til tårn og platform

Specialdesignede gummiformdele

Sliding Pads® anti-friktionsplader

Vario Gap Seal™

Duboschweitzer® boltsikring

Statiske pakninger

Forespørgsel eller teknisk afklaring?


Wind power-relaterede publikationer

Polymeric Solutions for Wind Industry

Polymeric Solutions for Wind Industry

Polymeric Solutions for Wind Industry: Inspirationsbrochure med oversigt over produkttyper til vindmølleindustrien.

Four Innovative Solutions for Wind applications

Four Innovative Solutions for Wind applications

Four Innovative Solutions for Wind Power applications: Vario Gap Seal, Rod Protection Cover, Bearing Grease Seal and Hex Nut Holder.

Vi kan hjælpe dig

Brian Krøll

Brian Krøll

Celina Glückstadt

Celina Glückstadt

Lars Juul Jensen

Lars Juul Jensen

Louise Knudsen

Louise Knudsen

Hvad er opgaven?

Applikationer og produktanvisninger her er kun et uddrag af  de mange muligheder, Betech tilbyder.

Kontakt os gerne, hvis du søger noget andet - eller ønsker hjælp til de rette løsninger for din opgave.

Vores team kan også kontaktes her.


Specialist i tætninger og polymere produkter